Hôm nay ngày 18/01/2019, các đồng chí CBQL và cán bộ giáo viên trong trường đã có mặt tại khu Trung Tâm Trường Mầm non Cẩm Lý để cùng tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn lần 2 của trường.